Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol“.

Biblia, Evanjelium podľa Matúša, naratívna časť 4

Pochopenie tohto symbolického vyjadrenia Biblie si vyžaduje mať motiváciu a dostatok energie na realizáciu liečenia, ktoré mnohí bežní praktickí lekári považujú za nemožné ...čítať viac

Biblia a mýtus o hrdinovi

Od vzniku výdobytku človeka – peňazí spoločnosť vždy čelí riziku inflácie ako pohodlného spôsobu na zabezpečenie prerozdelenia hodnôt, uchovania si politickej moci a znehodnotenia obeživa. Ekonómovia, antropológovia , ale aj filozofi sa snažili identifikovať, ako vznikli peniaze a či peniaze majú hodnotu sami o sebe a zároveň sa nimi meria dlh, alebo hodnotu sami o sebe nemajú a používajú sa len na meranie dlhu v obchodnej výmene na trhu ...čítať viac

Reinkarnácia duše Jánošíka - národného hrdinu

Keď som v roku 2002 na medzinárodnej konferencii k dôchodkovej reforme SR uverejnil príspevok, hľadal som zrozumiteľné vyjadrenie pre kultúru Slovenska, ktorou bolo možné plnohodnotne vyjadriť podstatu tak zložitého problému, akým bola pripravovaná reforma dôchodkového systému. Zvolil som si symbolické vyjadrenie, pochádzajúce z mýtu o Jánošíkovi, slovenskom hrdinovi z čias nevoľníctva a článok som nazval:

„Bude z občana SR nevoľník odvádzajúci povinne desiatok modernému feudálovi v podobe správcu dôchodkového systému?“

čítať viac